• Geodetske storitve po celi Sloveniji
 • Ureditev meje oz. dela meje, označitev meje
 • Parcelacija, izravnava meje
 • Geodetski načrt, zakoličba
 • Topografske in katastrske izmere
 • Izmere komunalnih vodov in izdelava katastra
 • Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Nove izmere, odmera–parcelacija dolžinskih objektov
 • Pogodbene komasacije
 • Inženirska dela
 • Izvedeniška dela na področju geodezije
 • Opazovanje posedanj in premikov tal in objektov
 • Evidentiranje stavbe, določitev zemljišča pod stavbo
 • Vpis stavbe v kataster stavb
 • Svetovanje, urejanje, evidentiranje nepremičnin
 • Svetovanje: pogodbe, zemljiško – knjižni predlogi, identifikacijska potrdila
 • Izdelava GIS-ov, topografskih načrtov, kartografija
 • Terestrično 3D LASERSKO SKENIRANJE ⤑

 • Analiza vrednosti in podatkov o nepremičninah
 • Ponudbo, zastopništvo ter prodajo geodetskih GPS, enofrekvenčnih GPS in drugih GNSS naprav znamke Hemisphere©
  »
   IZVAJANJE GEODETSKIH STORITEV - OBVESTILO (COVID-19)   


Po objavi Odloka v Uradnem listu RS št. 75/2022, prične z dnem 31. maj 2022 veljati PRENEHANJE VSEH UKREPOV, sprejetih z namenom preprečevanja in obvladovanja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.


Kje nas najdete?

• na sedežu podjetja v Celju:• na naslovu:

Ulica XIV. divizije 10
3000 Celje
Slovenija

Tel : +386 (0)3 4256700

 • Je vrednost vaše nepremičnine prevelika ali premajhna?
 • So vaši navedeni podatki pravilni?
 • Želimo vam pomagati in svetovati pri ureditvi podatkov.

  davčna številka:       SI 92913431

            tel:          +386 (0)3 4256700

  matična številka:       5066352000

            fax:        +386 (0)3 4256727

  transakcijski račun:  SI56 040010048313167 (Nova KBM d.d.)

            e-pošta:  info@gz-ce.si

  www.gz-ce.si

©2009 Geodetski zavod Celje, d.o.o.