Geodetski zavod Celje, d.o.o.

 • Geodetske storitve po celi Sloveniji
 • Ureditev meje oz. dela meje, označitev meje
 • Parcelacija, izravnava meje
 • Geodetski načrt, zakoličba
 • Topografske in katastrske izmere
 • Izmere komunalnih vodov in izdelava katastra
 • Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Nove izmere, odmera–parcelacija dolžinskih objektov
 • Pogodbene komasacije
 • Inženirska dela
 • Izvedeniška dela na področju geodezije
 • Opazovanje posedanj in premikov tal in objektov
 • Evidentiranje stavbe, določitev zemljišča pod stavbo
 • Vpis stavbe v kataster stavb
 • Svetovanje, urejanje, evidentiranje nepremičnin
 • Svetovanje: pogodbe, zemljiško – knjižni predlogi, identifikacijska potrdila
 • Izdelava GIS-ov, topografskih načrtov, kartografija
 • Terestrično 3D lasersko skeniranje - novost!
 • Analiza vrednosti in podatkov o nepremičninah
 • Ponudbo, zastopništvo ter prodajo geodetskih GPS, enofrekvenčnih GPS in drugih GNSS naprav znamke Hemisphere ©


Kje nas najdete?

• na sedežu podjetja v Celju:• ali v poslovni enoti:

PE MARIBOR
Ulica Vita Kraigherja 3
2000 Maribor
Tel : +386 (0)2 2282024


  davčna številka:       SI 92913431

            tel:          +386 (0)3 4256700

  matična številka:       5066352000

            fax:        +386 (0)3 4256727

  transakcijski račun:  SI56 051008015487982 (ABANKA d.d.)

            e-pošta:  info@gz-ce.si

  www.gz-ce.si

©2009 Geodetski zavod Celje, d.o.o.