UREJANJE PODATKOV
O VAŠIH NEPREMIČNINAH


Geodetska uprava je vsem nepremičninam v Sloveniji določila njihovo posplošeno tržno vrednost. Vsi lastniki nepremičnin ste že prejeli Obvestilo o podatkih o nepremičninah in informativno izračunanem davku na nepremičnine ter kodo za spreminjanje podatkov, s katero lahko lastnik nepremičnine spremeni podatke o nepremičnini in poda pripombe na modele vrednotenja nepremičnin. Osnovni namen obvestila, ki ste ga prejeli vsi lastniki nepremičnin, je seznanitev z izračunano tržno vrednostjo nepremičnin in seznanitev s podatki o vaših nepremičninah in s podatki, ki vplivajo na izračun vrednosti nepremičnin. Kot lastnik imate možnost, da lahko nekatere podatke na poenostavljen način spremenite preko obrazcev ali s pomočjo internetne aplikacije.

Podatke o parcelah, stavbah in delih stavb, izpisanih na obvestilu in izračunani vrednosti vaših nepremičnin vam lahko pomagamo pregledati, popraviti, dopolniti oz. vam svetujemo o nadaljnjih korakih, ki ste jih dolžni izvesti kot lastnik nepremičnine! Poleg pregleda podatkov o nepremičninah, ki ste jih prejeli na obvestilu je zelo pomembno, da pregledate ali ste prejeli obvestilo za vse vaše nepremičnine (je morda kakšna preveč oz. premalo). Ta pregled vam lahko hitro in učinkovito naredijo naši strokovnjaki s primerjavo podatkov na obvestilu s podatki zemljiškega katastra, katastra stavb, zemljiške knjige in registra nepremičnin.

Zato vam bomo za vašo nepremičnino analizirali tudi izračun vrednosti nepremičnine, na osnovi uporabljenih modelov in podatkov o vaši nepremičnini, shranjenih v Registru nepremičnin na Geodetski upravi RS in vam z izvedbo potrebnih storitev zagotovili hitro, učinkovito in kakovostno ureditev vaših nepremičnin.

Podatki v registru nepremičnin lastnikom nepremičnin še ne zagotavljajo stvarno-pravne urejenosti nepremičnin. V kolikor si želite trajno ureditev podatkov o vaših nepremičninah je potrebno evidentirati podatke o vaših nepremičninah v evidencah zemljiškega katastra, katastra stavb in zemljiški knjigi. Le na ta način si z urejenimi stvarno pravnimi pravicami kot lastnik zagotovite:
- lastništvo svojih nepremičnin
- lažje in varno sklepate pravne posle (prodaja, menjava, hipotekarni krediti,…),
- hitro in učinkovito rešujete upravne postopke (dedovanje, delitev, uporabna dovoljenja,…),
- izognete prekrškom gradbenega in geodetskega inšpektorja zaradi ne evidentiranja nepremičnin,
- vzpostavite etažno lastnino na stavbi,
- pridobite hišno številko za stavbo,
- pravilen izračun vrednosti nepremičnin in pravično obdavčitev !


Obiščite nas ali pokličite na:    03 4256714

Gradiva za Vas:
Zakon o davku na nepremičnine - PDF datoteka

Ostale informacije dostopne na uradni strani RS - http://www.durs.gov.si/si/davek_na_nepremicnine

  davčna številka:       SI 92913431

            tel:          +386 (0)3 4256700

  matična številka:       5066352000

            fax:        +386 (0)3 4256727

  transakcijski račun:  SI56 040010048313167 (Nova KBM d.d.)

            e-pošta:  info@gz-ce.si

  www.gz-ce.si » nepremicnine

©2009 Geodetski zavod Celje, d.o.o.