Geodetski zavod Celje, d. o. o. (GZC) je podjetje za izvajanje strokovno operativnih del in storitev geodetske službe, drugih strokovno tehničnih del in nalog s področja prostorske informatike. Sodi med nekaj po velikosti srednjih geodetskih podjetij v Republiki Sloveniji. Ustanovitev sega v daljno leto 1955. Nekaj let po osamosvojitvi Republike Slovenije je bilo podjetje iz gospodarske družbe lastninsko preoblikovano v družbo z omejeno odgovornostjo.

Združevanje znanj, večletnih izkušenj in tradicije delovanja na področju geodetske dejavnosti z uporabo sodobnih metod dela, tehnoloških posodobitev in kadrovskega razvoja, je vodilo delovanja družbe. Cilj takšnega delovanja so kvalitetnejše storitve za naročnike. Dejavnosti so predvsem storitve povezane z geodetskimi bazami podatkov, prostorsko informatiko ter terenskimi geodetskimi meritvami, ki jih izvajajo visoko usposobljeni tehnični kadri. Zaposleni opravljajo naloge na področju zajema in vzpostavitve digitalnih baz gospodarske javne infrastrukture, prostorskih planov, cestne infrastrukture, podatkov o varovanju okolja in registra stavb v občinah.

V skladu z osnovno dejavnostjo GZC opravlja naloge za ministrstva, regionalne razvojne agencije, občine, podjetja, fizične osebe, sodišča in druge naročnike. GZC je sodeloval tudi pri nekaterih večjih državnih projektih kot je bila posodobitev evidence nepremičnin in nacionalni avtocestni program.

GZC je eden od pomembnejših članov grozda geodetskih izvajalcev, v katerem igra aktivno in vidno vlogo. S partnerji in podporo Mednarodne projektne pisarne, ki deluje pod okriljem Gospodarskega interesnega združenja geodetskih izvajalcev ( GIZ-GI ), se vse bolj vključuje tudi na mednarodna tržišča, predvsem na območjih JV Evrope in bivše Jugoslavije.

Podjetje razpolaga z najsodobnejšimi sredstvi za delo, še posebej na področju geodetskega instrumentarija in računalniške obdelave podatkov, kot so GPS in delovne postaje, oprema za 3D lasersko skaniranje, digitalne fotogrametrične postaje, računalniška strojna in programska infrastruktura, terenska vozila. Delo se izvaja na preko 600 m2 lastnih poslovnih površin v Celju in poslovni enoti v Mariboru ter na terenu na območju celotne Slovenije in preko meja. Vabljeni ste, da jih obiščete in se prepričate na lastne oči, zakaj je GZC eno od vodilnih geodetskih podjetij v Sloveniji.

SEDEŽ PODJETJA:

Ulica XIV. divizije 10
3000 CELJE
SLOVENIJA


  davčna številka:       SI 92913431

            tel:          +386 (0)3 4256700

  matična številka:       5066352000

            fax:        +386 (0)3 4256727

  transakcijski račun:  SI56 040010048313167 (Nova KBM d.d.)

            e-pošta:  info@gz-ce.si

  www.gz-ce.si » kdo_smo

©2009 Geodetski zavod Celje, d.o.o.