Splošno:
  Slovenska zemlja na katastrskih načrtih - Zemljiškokatastrski načrti skozi čas (brošura Geodetske uprave RS).
  Od peresa do računalniskega oblaka - Od peresa do računalniskega oblaka (brosura Geodetske uprave RS).
  Obveščanje lastnikov nepremičnin o izračunu vrednosti - Pojasnila k obveščanju lastnikov nepremičnin (popis 2010).

Želite izvedeti več o nas:


Referenčni material o podjetju (pomembnejši projekti):
  CWRS (control with remote sensing) - izvajanje kontrole subvencij kmetijskih površin z daljinskim zaznavanjem
  kontrola na kraju samem (subvencije) - terensko izvajanje kontrole subvencij kmetijskih površin
  LUCAS kmetijsko-okoljski popis - zbiranje podatkov za EU (Eurostat)

Reklamni material o podjetju:
  brosura - dejavnost podjetja - opis glavnih storitev podjetja
  brosura - zemljiški kataster in kataster stavb - kaj Vam ponujamo
  brosura - urejanje kmetijskih zemljišč - kaj Vam ponujamo
  brosura - kataster gospodarske javne infrastrukture - ponujamo Vam celostno storitev vspostavitve GJI
  brosura - izdelava prostorskih izvedbenih aktov - priprava OPN, izdelava digitalnih prostorskih planov...
  brosura - terestrično lasersko skeniranje in topografija - zajem objektov(mi izmerimo vse), topografske karte
  predstavitev geodetskih GPS in drugih GNSS naprav znamke Hemisphere - brošura podjetja Hemisphere

  davčna številka:       SI 92913431

            tel:          +386 (0)3 4256700

  matična številka:       5066352000

            fax:        +386 (0)3 4256727

  transakcijski račun:  SI56 040010048313167 (Nova KBM d.d.)

            e-pošta:  info@gz-ce.si

  www.gz-ce.si » gradiva

©2009 Geodetski zavod Celje, d.o.o.