EUROPEAN COMMISSION
EUROSTAT

Directorate E: Sectoral and regional statistics
Unit E-4: Regional statistics and geographical information
Popis LUCAS 2022: Prostorski statistični popis rabe in pokrovnosti tal


Statistični urad Evropske komisije, EUROSTAT izvaja popis LUCAS 2022 o stanju in dinamiki rabe tal/pokrovnosti v Evropski uniji. Popis na terenu se izvaja od marca do oktobra 2022.

EUROSTAT vljudno naproša vse lastnike zemljišč, pravne osebe in pristojne organe za sodelovanje, predvsem za omogočitev dostopa popisovalcem do lokacij točk in dovoljenje za odvzem vzorca prsti.

V skladu s statistično metodo je popisovalec dolžan kartirati in fotografirati izbrane točke z minimalnim motenjem posesti, brez da bi pri tem poškodoval pridelek ali povzročil drugo škodo.

V Sloveniji popis obsega 2784 točk in ga izvaja Geodetski zavod Celje, d.o.o.. Točke se lahko nahajajo na vseh vrstah pokrovnosti (poljščine, travniki, gozdovi, grajene površine, prometna omrežja, itd.). Popisovalec zabeleži pokrovnost in rabo tal, travinje, namakalni sistem in strukturne elemente v krajini.

Poleg tega bodo popisovalci odvzeli vzorec prsti na 512 lokacijah. Vzorci bodo analizirani v laboratoriju in uporabljeni za namene ocene okoljskih dejavnikov, npr. izdelavo karte prsti Evrope, validacijo modelov prsti in merjenje količine organskega ogljika v prsti, kar je pomemben dejavnik, ki vpliva na klimatske spremembe.

Na 19 točkah bo dodatno odvzet vzorec prsti z namenom analize biodiverzitete.

Poudariti želimo, da bodo zbrane informacije uporabljene zgolj za pripravo statistik na nivoju Evrope in ne bodo vsebovale nobenih podatkov osebnega ali lastniškega značaja. Podatki popisa LUCAS 2022 ne bodo uporabljeni za kontrolo kmetijskih subvencij in tudi niso primerni za tako rabo.

Če bi morda želeli prejeti kopijo rezultatov analize prsti, prosimo da o tem obvestite popisovalca in podate kontaktne informacije (ime in priimek, naslov, telefon, e-mail naslov).

Kratka predstavitev projekta (PDF)

Za nadaljnje informacije o LUCAS vas prosimo, da si ogledate predstavitev na spletnem naslovu:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview


  davčna številka:       SI 92913431

            tel:          +386 (0)3 4256700

  matična številka:       5066352000

            fax:        +386 (0)3 4256727

  transakcijski račun:  SI56 040010048313167 (Nova KBM d.d.)

            e-pošta:  info@gz-ce.si

  www.gz-ce.si » lucas

©2009 Geodetski zavod Celje, d.o.o.