IZVEDENE AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA


 PROGRAM USPOSABLJANJA – 1. PANOŽNI KROŽEK 

V ponedeljek, 29.11.2021 je bil v okviru projekta izveden dogodek - program usposabljanja za kmetijska gospodarstva, ki so člani partnerstva. Izvedba je potekala v obliki panožnega krožka.
Program usposabljanja je bil izveden s strani predstavnikov Geodetskega zavoda Celje, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru in KGZS Zavoda Ptuj.

Vsebina programa:
• pomen biotske raznovrstnosti za stabilnost kmetijskega prostora;
• vloga stabilnosti kmetijskih ekosistemov za proizvodni potencial zemljišč;
• biotska in abiotska vloga krajinskih elementov in krajinske strukture;
• rastlinske in živalske vrste, ki soustvarjajo agroekosistem linijskih in arealnih krajinskih elementov;
• vzdrževanje mejic – način obrezovanja, čas obrezovanja, pravilno redčenje;
• zahteve ukrepa KRA_MEJ;
• vzdrževanje gozdnih robov (mali gozdiči in večje gozdne zaplate) – način vzdrževanja gozdnih robov, pomembnost nizke podrasti na gozdnem robu, obrezovanje in čas obrezovanja;
• osnovna izhodišča bodoče SKP v povezavi s krajinskimi elementi.

Gradivo za program:

 PROGRAM USPOSABLJANJA – 2. PANOŽNI KROŽEK 

V torek, 24.5.2022 je bil v okviru projekta izveden dogodek - program usposabljanja za kmetijska gospodarstva, ki so člani partnerstva. Izvedba je potekala v obliki panožnega krožka.
Program usposabljanja je bil izveden s strani predstavnikov Geodetskega zavoda Celje, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru in KGZS Zavoda Ptuj.

Vsebina programa:
• pomen biotske raznovrstnosti za stabilnost kmetijskega prostora;
• vloga stabilnosti kmetijskih ekosistemov za proizvodni potencial zemljišč;
• biotska in abiotska vloga krajinskih elementov in krajinske strukture;
• predstavitev rastlinskih vrst, ki so primerne za obnovo, razširitev ali obogatitev obstoječih krajinskih elementov;
• ustrezen čas in način zasaditve različnih sadik (priprava tal, skrb za sadiko, zalivanje, ipd.);
• možnosti priprave lastnega razmnoževalnega materiala za obnovo, razširitev ali obogatitev obstoječih krajinskih elementov;
• ustrezen čas in način presaditve različnih sadik dreves in grmov ter ustrezen način zaščite na novo zasajenih sadik dreves in grmov;
• obogatitev obstoječega krajinskega elementa z redkimi avtohtonimi vrstami dreves ali grmov ali z drugimi elementi narave (npr. kupi kamenja in druge male krajinske strukture).

Gradivo za program:

 PROGRAM USPOSABLJANJA – 3. PANOŽNI KROŽEK 

V petek, 18.11.2022 je bil v okviru projekta izveden dogodek - program usposabljanja za kmetijska gospodarstva, ki so člani partnerstva. Izvedba je potekala v obliki panožnega krožka.
Program usposabljanja je bil izveden s strani predstavnikov Geodetskega zavoda Celje, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru in KGZS Zavoda Ptuj.

Vsebina programa:
• pomen biotske raznovrstnosti za stabilnost kmetijskega prostora;
• vloga stabilnosti kmetijskih ekosistemov za proizvodni potencial zemljišč;
• biotska in abiotska vloga krajinskih elementov in krajinske strukture;
• načela ustrezne razporeditve in gostote krajinskih elementov na širšem kmetijskem območju;
• kako izbrati lokacije za vzpostavitev novih krajinskih elementov (točkovnih, linijskih in arealnih);
• ustrezne dimenzije krajinskih elementov;
• struktura, razporeditev, usmerjenost mejic, ustrezne rastlinske vrste za zasaditev novih krajinskih elementov, ustrezno kombiniranje različnih vrst;
• ustrezen način zaščite novo vzpostavljenih krajinskih elementov,
• kalkulacija stroškov povezanih z vzpostavitvijo novih krajinskih elementov;

Gradivo za program:

Aktualne spletne povezave:
Evropska komisija (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja)
Program razvoja podeželja (PRP) 2014–2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)

  davčna številka:       SI 92913431

            tel:          +386 (0)3 4256700

  matična številka:       5066352000

            fax:        +386 (0)3 4256727

  transakcijski račun:  SI56 040010048313167 (Nova KBM d.d.)

            e-pošta:  info@gz-ce.si

  www.gz-ce.si » izvedene_aktivnosti_biotske_raznovrstnosti

©2009 Geodetski zavod Celje, d.o.o.